Kategorie bloga

Kategorie bloga

Reklamacja

Jak postępować w przypadku reklamacji:

  1. Prześlij zgłoszenie reklamacyjne na adres mailowy: sklep@bangalore.pl lub wyślij je na adres: DESIRO Anna Kusio - Ustronie, ul. Czterech Pancernych 8, 95-073

  2. Umieść wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu, w pudełku - najlepiej w tym, w którym otrzymałeś towar.

  3. Nadaj paczkę na adres : DESIRO Anna Kusio - Ustronie, ul. Czterech Pancernych 8, 95-073 z dopiskiem: „REKLAMACJA”.

Twoją reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny (pełnowartościowy). Jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferujemy inny, dostępny w sklepie towar lub zwrócimy równowartość ceny produktu.

Jeżeli uznamy reklamację i otrzymamy wadliwy towar, odeślemy naprawiony lub nowy produkt na nasz koszt lub zwrócimy kwotę za reklamowany towar na wskazane konto w ciągu 14 dni.

Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, odeślemy przesłany towar najtańszą przesyłką kurierską, na koszt osoby reklamującej.

WARUNKI REKLAMACJI

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie:
- dowodu zakupu towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
- wypełnionego Zgłoszenia Reklamacyjnego
- wadliwego towaru
na adres: DESIRO Anna Kusio - Ustronie, ul. Czterech Pancernych 8, 95-073
Zgłoszenie Reklamacyjne można wysłać drogą mailową na adres: sklep@bangalore.pl

2. Na wszystkie reklamowane produkty zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący, zwrot naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego pokrywa Sprzedawca.

4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu

5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

7. Reklamacji nie podlegają zarówno uszkodzenia mechaniczne produktu jak i inne wady powstałe na skutek złego użytkowania.

8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać w pierwszej kolejności – wymiany towaru na właściwy lub komplementarny a jeśli wymiana taka jest niemożliwa, żądać zwrotu pieniędzy po wcześniejszym odesłaniu niewłaściwego towaru.

9. Dane dotyczące przelewu bankowego powinny zawierać:


Nazwa banku:
Numer konta:
Tytuł przelewu:
Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

Pobierz Zgłoszenie reklamacyjne